Zeven tips voor het voorkomen van taalfouten op een cv.

geplaatst in: Blogs | 0

 taalfouten

Google maar eens op ¨Hoe schrijf ik een goed cv?¨. Vrijwel alle artikelen zullen je vertellen dat je taalfouten op een cv moet vermijden. Goede tip, maar hoe weet je zeker dat je het goed doet?

In dit artikel geeft Bouwjecv je zeven tips voor een cv zonder taalfouten. Overigens ook heel bruikbaar voor de sollicitatiebrief. En in je dagelijks leven natuurlijk.

1.      Samengestelde woorden

Veel mensen zijn geneigd samengestelde woorden los van elkaar te schrijven. Met samengestelde woorden bedoelen we een woord, wat uit twee andere woorden bestaat. Bijvoorbeeld sollicitatie en brief vormen samen sollicitatiebrief.

In het Nederlands worden samengestelde woorden vrijwel altijd aan elkaar geschreven. Het is dus:

  • Samenwerken, (niet samen werken)
  • Leidinggeven, (niet leiding geven)
  • Teamspeler (niet team speler).

Als je niet zeker weet of een woord aan elkaar geschreven wordt of los van elkaar, check dan altijd even een woordenboek. Het is ouderwets, maar voorkomt onnodige taalfouten op je cv.

2.      Jou / jouw en u / uw

Het verwarren van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden is een van de meest gemaakte taalfouten. Jou en u zijn persoonlijke voornaamwoorden. Jouw en uw zijn bezittelijke voornaamwoorden. Een bezittelijk voornaamwoord gebruik je als iets van iemand is, ook als dat ´iets´ abstract is. Het is dus jouw auto of uw boek. Op het cv en in je motivatiebrief, verwijs je dus naar uw vacature en/of uw bedrijf. Of jouw bedrijf, als je een informele insteek hebt.

Jou en u gebruik je in zinnen als: ¨Ik stuur u mijn motivatie¨.

3.      Me, m´n en mijn

In het verlengde van bovenstaande zien we steeds vaker ¨me¨ terug op cv´s.

Me gebruik om terug te verwijzen naar jezelf, bijvoorbeeld ¨Ik was me elke dag¨.

Me cv, me verantwoordelijkheden, me budget(verantwoordelijkheid), me collega´s. Het is allemaal taalkundig helemaal fout.

Voor dingen die van jou zijn, gebruik je bezittelijke voornaamwoorden. Je hebt twee opties: m´n of mijn. Alhoewel beide woorden hetzelfde betekenen, is ¨m´n¨ informeel en gebruik je ¨mijn¨ in formelere teksten. Het is dus ¨mijn cv¨, ¨mijn verantwoordelijkheden¨, ¨mijn budget(verantwoordelijkheid)¨, en ¨mijn collega´s¨.

4.      De koning van de meest gemaakte taalfouten: d, t of dt?

Het is is misschien wel de taalfout der taalfouten van de Nederlandse taal: werkwoorden vervoegen. Krijgen die een d, een t of een dt?

Tegenwoordige tijd

Voor teksten, zoals je motivatiebrief, die je in de tegenwoordige tijd schrijft, kun je smurfen gebruiken. Dan hoor je wel of je een -t moet gebruiken achter het werkwoord. Het is bijvoorbeeld:

¨Ik smurf¨, zonder t. het is dus ook ¨ik vind¨, ¨ik bepaal¨ of ¨ik reis¨. Maar het is ¨u smurft¨ en het is dus ook ¨u vindt¨, ¨u bepaalt¨ en ¨u reist¨.

Komt ¨jij¨ of ¨je¨ achter het werkwoord? Dan vervalt de –t. Het is dus ¨vind je¨ of ¨word je¨. Het is overigens ook ¨smurf je?¨ Dus het ligt gewoon op dezelfde lijn als de normale regels, maar wordt toch vaak fout gedaan. Ook in vacatureteksten trouwens!

De –dt uitgang wordt gebruikt voor werkwoorden die met de stam op een –d eindigen. Deze woorden volgen eigenlijk gewoon de regel, dat er bij de tweede persoon derde persoon enkelvoud een –t achter het werkwoord komt.

Het is dus ¨ik word¨ maar ¨het wordt¨

Andere voorbeelden van werkwoorden waarvan de stam eindigt op een –d zijn, vermijden (ik vermijd, hij vermijdt), vermelden (ik vermeld, zij vermeldt) en vinden (ik vind, jij vindt).

Verleden tijd

In de verleden tijd is het een iets grotere uitdaging. Je kunt hiervoor het ezelsbruggetje ¨ ´t kofschip¨ gebruiken. Kijk naar de stam van het werkwoord. Eindigt die op een medeklinker uit ‘t kofschip? (Dus t, k, f, s, ch, of p) dan krijgt het werkwoord in de verleden tijd een –te of -ten. Bijvoorbeeld: hoopte, verwachtte, wiste.

Ook het voltooid deelwoord eindigt in dit geval op een –t. gehoopt, verwacht, gewist.

Alle andere werkwoorden, dus waarvan de stam niet eindigt op een medeklinker uit ´t kofschip, krijgen –de of –den. Voorbeelden zijn: legde of bedoelden.

Kom je er qua vervoeging niet uit? Kijk dan eens hier of je een synoniem kan vinden voor het woord wat je graag zou gebruiken.

5.      Cv, cv, CV of toch c.v?

In de loop van de tijd hebben we steeds meer creatieve schrijfwijzen bedacht voor het Curriculum Vitae. Het cv. Met kleine letters. Zonder puntjes.

Mocht je om een of andere reden toch een andere schrijfwijze willen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat in de vacaturetekst ¨CV¨ staat? Wees dan in ieder geval consistent.

6.      Als / dan

Het incorrect gebruiken van ¨als¨ en ¨dan¨ is een andere veel gemaakte taalfout in het Nederlands. Als je pech hebt tref je bij HR net iemand die erg allergisch is voor deze fout (of andere taalfouten). Zonde, want zo verdwijnt je cv in de prullenbak. Hoe zit het dan precies?

Als en dan worden beide gebruikt voor vergelijkingen. Indien de twee dingen die je vergeleken hebt hetzelfde zijn, gebruik je ¨als¨. Bijvoorbeeld, ¨ik was net zo snel als mijn collega¨. Maar indien jouw collega sneller was, gebruik je ¨Ik was langzamer dan mijn collega¨. ¨Dan¨ gebruik je dus voor vergelijkingen waarbij het ene ding of de ene persoon anders was dan de ander.

Sommige mensen gebruiken dan en als wel correct, maar raken daarna de weg kwijt. ¨Hij is groter dan mij¨. Fout. Na het gebruik van ¨dan¨ volgt een persoonlijk voornaamwoord. Dat zijn dus ik, jij, hij, zij, het, u, jullie of wij. ¨Hij is groter dan ik¨ is dus juist Nederlands taalgebruik. Een ezelsbruggetje is de zin helemaal afmaken. ¨Ik ben kleiner dan hij is¨. Je kunt niet zeggen ¨Ik ben kleiner dan hem is¨, het klinkt raar en is dus ook fout.

Het uitschrijven van getallen

Er zijn geen vaste regels voor het uitschrijven getallen, maar er is wel een aantal richtlijnen.

  • Schrijf getallen tot en met twintig uit. Bijvoorbeeld ¨Ik had drie collega´s¨
  • Schrijf de ronde tientallen uit. Bijvoorbeeld ¨Het hele bedrijf had tachtig medewerkers¨. Als het geen rond getal boven de twintig is, gebruik je het getal. Dus ¨Het bedrijf had 23 vestigingen¨. Hetzelfde geldt voor honderdtallen tot en met duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend. Dus tweehonderd, maar 233. En drieduizend maar 3.356.
  • Woorden als een miljoen en miljard schrijf je ook uit, om veel nullen in de tekst te voorkomen. Het is dus ¨Ik was verantwoordelijk voor een budget van drie miljoen¨ of ¨De totale omzet van het bedrijf was 34 miljard¨.

 

Uitzonderingen zijn:

  • Exacte waarden zoals temperatuur of jaartallen. Bijvoorbeeld ¨In de koelcel werkten we op een temperatuur van 5 graden.
  • Nummeren van onderdelen. Bijvoorbeeld: ¨Ik ben co-auteur van hoofdstuk 3 van het boek X¨
  • Als er anders een rare mix ontstaat. Bijvoorbeeld: ¨Ik gaf leiding aan een team van 45 mensen, waaronder 7 freelancers¨ (terwijl je ¨7¨ volgens de gebruikelijke methode uit had moeten schrijven).

 

7.       Lees je cv en je motivatiebrief hardop voor om taalfouten te voorkomen

Daarmee haal je alle rare zinsopbouw en taalfouten eruit. Het gebeurt iedereen wel eens dat je in eerste instantie bijvoorbeeld schrijft ¨het de verantwoordelijkheden¨. Dat klopt natuurlijk niet, maar als je de brief alleen maar ´in je hoofd´ na leest, lees je er waarschijnlijk alsnog overheen.

Lees je het cv en de brief hardop voor, dan hoor je meteen dat het raar klinkt. We zijn allemaal blind voor onze eigen (taal)fouten, zeker als je lang aan een tekst gewerkt hebt. Als je de tijd hebt is het daarom goed om de brief en het cv even weg te leggen voordat je gaat lezen. Zo zie je beter waar de fouten zitten. Als je meer haast hebt kun je het lettertype veranderen en de tekst heel veel kleiner of groter maken. Het klinkt misschien raar, maar je hersenen denken hierdoor dat ze een nieuw document lezen, waardoor je meer bij de les blijft.

Heb je nog vragen of wil je graag dat een professional je cv checkt? Bij BouwjeCV hebben we meerdere opties. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken welk pakket het beste bij jou past. We bieden de C.V. Creator, waarmee jij zelf een mooi én goed cv kunt maken.

Probeer de C.V. Creator zelf!

Start NU!! Inschrijven nieuwsbrief!

taalfouten

 

Reageer op dit artikel